Liisa Ahopalo

Violetti

flowers-3166242_1920.jpg

Violetin energeettinen vaikutusalue

Kruunuchakra


Violetin fyysinen vaikutusalue

- Päälaki, aivot ja hermosto.
- Mielenterveysongelmat, neuroosit. Aivojen häiriötilat, epilepsia, aivohalvaus. Kivut. Alkoholi. 


Violetin pääteemat

Henkisyys, henkinen viisaus, puhdas tieto. Rauha, autuus. Yhteys korkeampaan tietoisuuteen, henkisiin maailmoihin ja Jumalaan. Luottamus johdatukseen ja karman lakiin. Usko hengen kuolemattomuuteen. Fyysinen, henkinen ja emotionaalinen tasapaino. Oman tien löytäminen. Kauneus, taiteet. Sisäinen kauneus. Yhteys ihmisiin ajatuksen tasolla. 
 

Violetin vahvistava voima

Auttaa hyväksymään elämän vaikeudet osana kasvua, tuo vahvuuden kestää vaikeuksia, auttaa elämään tässä ja nyt. Avartaa ymmärrystä ja laajentaa näkökulmaa elämän risteystilanteissa, kun vanhaa kuolee pois jotta uutta voi tulla tilalle. Auttaa sairauden ja kuoleman kohdatessa - antaa läheiselle korkeampaa ymmärrystä ja voimaa, auttaa kuolevaa siirtymävaiheessa.


Violetin fyysisesti vahvistava voima

- kivut
- vauvojen keltaisuus


Liian vähän violettia

Stressi ja levottomuus. Materialismi, raha hallitsee, ei kauneusarvoja. Ateismi. Aivojen, hermoston ja psyyken ongelmat. 


Liikaa violettia

Pää pilvissä, ei maayhteyttä, vaikeus sopeutua normaaliin elämään. Masennus, surumielisyys. Psyyken häiriöt. Alkoholi ja huumeet pakokeinona. Ei kehossa, heikko keho. 


Vältä violettia jos..

Violettia on hyvä välttää, jos on kovin yliherkkä, "elää korkealla" tai on heikko minä.