Liisa Ahopalo

Energiajärjestelmä & Chakrat

balance-110850_1280.jpg

Energiajärjestelmä koostuu energiakehoista eli aurasta, energiakeskuksista eli chakroista ja energiakanavista eli meridiaaneista. Energiakehoja on lähestymistavasta riippuen neljästä seitsemään ja ne värähtelevät kukin omilla taajuuksillaan. Eetterisellä keholla löytyvät fyysisen kehomme heijasteet ja se värähtelee matalimmalla taajuudella. Emotionaalinen eli astraalinen keho sekä mentaalinen keho värähtelevät hieman korkeammalla taajuudella, ja spirituaalisen kehon värähtelytaajuudet ovat korkeimmat. Energiakehot eivät kuitenkaan ole erillään toisistaan vaan tunkeutuvat sisäkkäin toistensa alueille.

Meridiaanien tehtävänä on johdattaa energiaa ikäänkuin verisuonina hienoaineisen energiajärjestelmän läpi. Päällekkäisten energiakehojen meridiaanit ovat chakrojen kautta yhteydessä toisiinsa.

Chakrat ovat jatkuvasti liikkeessä olevia energiapyörteitä, jotka toimivat energiajärjestelmässä eri energiataajuuksien vastaanottoasemina, muuntajina ja jakajina. Ne vastaanottavat energiaa joko suoraan tai meridiaanien kautta, muuntavat ne taajuuksille, joita fyysisen kehon ja eri energiakehojen osat pystyvät hyödyntämään, ja lähettävät sen sitten eteenpäin energiakanavia eli meridiaaneja pitkin. Chakrat myös säteilevät energiaa ympärilleen.

Seitsemällä päächakralla on vastuualueensa fyysisen kehon hermosoluissa, umpirauhasissa ja hengityselimistön ja ruoansulatuksen kaltaisissa toiminnoissa. Chakrat sijoittuvat kehon sisällä pitkin selkärankaa; ensimmäinen rangan alimmassa kohdassa, ylin päälaella. Vaikka chakrat eivät koostu fyysisestä aineesta eikä niitä voi nykylääketieteen mittauksilla havaita, on niillä suuri vaikutus fyysisen kehomme kuntoon ja terveyteen, samoin kuin tunneperäisiin, henkisiin ja hengelliseen todellisuuteemme, ja jopa siihen miten jokapäiväinen elämämme etenee.

Chakroja kuvataan joskus lootuksenkukkina, sillä ne avautuvat ja sulkeutuvat kukan tavoin. Esim. erilaiset elämäntilanteet ja tapahtumat kuten pitkään jatkunut tunteiden vaientaminen tai vaikkapa voimakkaat sosiaaliset vaatimukset voivat tukkia tai heikentää chakrojen toimintaa. Jos chakra sulkeutuu, energian on vaikea virrata kyseisen kehonosan läpi. Sulkeutuneen chakran ohjelma on ikäänkuin tukossa ja tunnemme jotain puuttuvan chakraan liittyvältä elämänalueelta joko tunnetasolla tai fyysisinä vaivoina.

Tukkeutunut chakra aiheuttaa usein viereisen chakran korostumista, jolloin se alkaa kompensoida heikkoa energian kulkua ylitoiminnalla. Kehon energiasta alkaa kulua niin suuri osa ylikorostuneen chakran ilmentämiseen, että muut chakrat jäävät vaille tarvitsemaansa energiaa.

Chakra voi olla myös liian avoin, jolloin ihminen on toisten ihmisten energioiden ja mielipiteiden vietävissä, ja luopuu liian herkästi omasta energiastaan muiden hyväksi, oman itsensä unohtaen.

Kehittymättöminä chakrat ovat usein pieniä. Kukin niistä pyörii omalla paikallaan, mutta liike ei välttämättä vaikuta seuraavaan chakraan. Kehittyessään ihminen oppii käsittelemään yhä suurempia energiamääriä ja hänen chakransa kasvavat ja alkavat koskettaa toisiaan. Silloin kukin chakra voimistaa myös edellisen ja seuraavan chakran liikettä, mikä puolestaan vahvistaa energian vapaata virtausta kehossa.

Kun chakramme avautuvat tasapainoisesti, fyysinen hyvinvointimme ja emotionaalinen tasapainomme lisääntyy, tulemme täydellisemmin omaksi itseksemme, ja matkamme muuttuu kepeämmäksi ja täysipainoisemmaksi.